Odnowiona strona Czasopisma

Szanowni Państwo

 

Przedstawiamy nową stronę czasopisma z wyszukiwarką i nowym newsletterem. Szybszy serwer wraz z dostosowaniem strony do urządzeń mobilnych przyczyni się do lepszego i sprawniejszego przyswajania informacji z inżynierii biomedycznej.

Z wyrazami szacunku, Redakcja Czasopisma Inżynieria biomedyczna

 

 

 

Przejdź do wydania bieżącego >>>

 

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 22, nr 4, 2016

Słowo od Redakcji

Szybkie zmiany rozkładu krzywizny rogówki podczas bezkontaktowego badania tonometrem Corvis ST − analiza numeryczna / Fast change of corneal curvature distribution during noncontact examination using Corvis ST tonometer − numerical analysis (183–191)

Autorzy: Agnieszka Boszczyk, Henryk Kasprzak

Analityczno-numeryczne wyznaczanie sił wymaganych do uniesienia głowy niemowlęcia w pozycji supinacyjnej przy podciąganiu za kończyny górne / Analytical and numerical determination of forces required for lifting an infant head in supone position during rising for upper limbs (192–197)

Autorzy: Małgorzata Anna Czajkowska, Andrzej Antoni Czajkowski, Joanna Pierzak-Sominka

 Analiza właściwości tłumiących chrząstki w stawie skokowym / Damping properties of articular cartilage in ankle (198–206)

Autorzy: Tomasz Klekiel, Romuald Będziński

Dobór cech diagnostycznych dla klasyfikatora SVM w zadaniu klasyfikacji stanu przetoki tętniczo-żylnej na podstawie sygnału akustycznego /Selection of features for SVM classifier in the arteriovenous fistula state estimation on the basis of acoustic signal (207–212)

Autorzy: Marcin Grochowina, Lucyna Leniowska

Optymalizacja elementu aktywnego w przegubie robota ROCH-3 / Optimization of the active element in the joint of ROCH-3 robot (213–225)

Autorzy: Dominik Mazan, Lucyna Leniowska

Modelowanie endoprotez – drukarki 3D i 5D w zastosowaniach medycznych / Modelling of endoprotheses − applications of 3D and 5D printers in medicine (226–233)

Autorzy: Ryszard Leniowski, Seweryn Nitek, Marcin Rzeszutek, Łukasz Ryk, Krzysztof Tomecki, Michał Wroński, Mariusz Kucharczyk

Strukturalna optymalizacja wektorowa narzędzia robota medycznego z wykorzytaniem metody elementów skończonych / Structural vectorial optimization of medical robot’s tool using finite element method (234–244)

Autorzy: Grzegorz Ilewicz, Zbigniew Nawrat

Modelowanie realistycznej przestrzeni operacyjnej na podstawie obrazów DICOM / Modelling of realistic surgical space based on DICOM images (245–252)

Autorzy: Ryszard Leniowski, Jakub Meissner

A platform for joint analysis of biosignals ensembles on real-time using FPGA / Platforma do analizy całości biosygnałów za pomocą FPGA (253–260)

Autorzy: Konrad Mierzejewski, Andrés Véjar

 

Medycyna fizykalna / Physical medicine

 

Analiza wpływu równoczesnego oddziaływania pola magnetycznego i światła podczerwonego na właściwości relogiczne krwi w warunkach in vitro / Analysis of the influence of simultaneous application of the magnetic field and IR light radiation on rheological properties of blood in vitro (261–266)

Autorzy: Anna Marcinkowska-Gapińska, Honorata Nawrocka-Bogusz

 
Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 Krwotok podpajęczynówkowy i neurogenne powikłania kardiologiczne − przegląd / Subarachnoid haemorrhage and neurogenic cardiovascular disorders − review (267–272)

Autorzy: Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Małgorzata Burzyńska

Monitoring parametrów chodu osób w podeszłym wieku wsparciem dla ich opiekunów i fizjoterapeutów / Monitoring gait parameters of the elderly as a support for caregivers and physiotherapists (273–280)

Autorzy: Marcin Rudzki, Agnieszka Nawrat-Szołtysik

 

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Biomedical Engineering

 

 

 

Jubileuszowa X edycja konkursu organizowanego przez PTIB na najlepszą pracę magisterską (281−282)

Autorzy: Ewa Zalewska, Krzysztof Jakub Pałko

Więcej