Rada Naukowa / Scientific Council


Dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. Gert von Bally, Laboratory of Biophysics, Münster University, Niemcy

Dr n. med. Dariusz Biały, Akademia Medyczna, Wrocław

Dr n. kult. fiz. Ewa Boerner, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław

Dr hab. inż. prof. nadzw. Andrzej Chwojnowski, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, Śląska Akademia Medyczna, Bytom

Prof. dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak, Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Poznań

Prof. zw. dr hab. Zofia Drzazga, Zakład Fizyki Medycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr inż. Kazimierz Frączkowski, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Dr hab. Adam Gacek, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze

Prof. dr Olga Golubnitschaja, Head of "Molecular Diagnostics", Radiological Clinic, Friedrich-Wilhelms-University of Bonn, Bonn, Niemcy, Sekretarz Generalny EPMA - European Association of Predictive, Preventive and Personalized Medicine

Prof. dr hab. n. farm. Bronisław Grzegorzewski, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, UMK, Bydgoszcz

Dr hab. inż. Marek Gzik, prof. Politechniki Śląskiej, Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Gliwice

Prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski, Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Prof. dr Abraham Katzir, Faculty of Exact Sciences, Tel-Aviv University, Izrael

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski, Wyższa Szkoła Rehabilitacji, Warszawa oraz SCR ,,STOCER”, Konstancin-Jeziorna

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kobus, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa

Prof. dr Joseph (Yosi) Kost, PhD, MBA, Faculty of Engineering Sciences, Abraham and Bessie Zacks Professor of Biomedical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Izrael

Prof. dr hab. Marta Krzesińska, Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Gliwice

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Prof. dr Sidney B. Lang, Department of Chemical Engineering, Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Izrael

Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. inż. prof. nadzw. Adam Liebert, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Doc. dr hab. inż. Piotr Ładyżyński,Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Roman Maniewski, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Prof. n. med. Marta Misiuk-Hojło, Akademia Medyczna, Wrocław

Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, Politechnika Gdańska, Gdańsk

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Politechnika Warszawska, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej, Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń, Śląska Akademia Medyczna, Bytom

Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Szpital Bielański, CMKP, Warszawa

Prof. dr Gheorghe A. Stanciu, Center for Microscopy - Microanalysis and Information Processing, University Politehnica of Bucharest, Rumunia