Celem inżynierii biomedycznej jest wsparcie opieki zdrowotnej (diagnostyka, leczenie, zapobieganie). Inżynieria Biomedyczna jako  nauka jest na pograniczu nauk technicznych, medycznych, biologicznych.


Główne zagadnienia czasopisma to:

 • bioinformatyka, informatyka medyczna,  telemedycyna,
 • diagnostyka obrazowa, obrazowanie medyczne, analiza systemowa,
 • przetwarzanie sygnałów fizjologicznych,
 • biomechanika, bioakustyka, optyka biomedyczna,
 • biomateriały, inżynieria tkankowa,
 • Inżynieria genetyczna, inżynieria nerwowa, inżynieria farmaceutyczna,
 • wyroby medyczne (implanty, bionika, sprzęt medyczny),
 • inżynieria kliniczna, inżynieria rehabilitacyjna,
 • medycyna fotodynamiczna,
 • medycyna fizykalna,
 • medycyna spersonalizowana.

Na stronach czasopisma publikujemy Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej

 

Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.