a w nim artykuły z inżynieria biomedycznej i medycyny spersonalizowane takie jak:

 • Podatność implantów kardiologicznych na biodegradację – przegląd literatury / Susceptibility of cardiac implants to biodegradation – a review
  Paulina Dederko, Mateusz Woźniak, Edyta Malinowska-Pańczyk, Hanna Staroszczyk, Ilona Kołodziejska
 • The use of finite elements method for analyzing the load occurring in components of endoprostheses /
  Wykorzystanie metody elementów skończonych do analizy obciążeń występujących w komponentach endoprotez
  Michał Sobociński, Marcin Nabrdalik
 • Model of dependence between arterial blood pressure and cerebral blood flow. State of the art and the new proposal / Model zależności pomiędzy tętniczym ciśnieniem krwi a mózgowym przepływem krwi. Stan wiedzy i nowa propozycja  Renata Kalicka, Kamila Mazur
 • Wspieranie procesu wykrywania zmian średnio- i drobnoguzkowych za pomocą metod analizy oraz przetwa-rzania obrazów rentgenowskich za pomocą programu Matlab / Support of the process of detecting nodular changes with analysis methods and transformation of X-ray imaging using Matlab application
  Łukasz Walusiak, Aleksander Lamża, Zygmunt Wróbel, Marian Szwabowicz
 • Interfejs mózg-komputer oraz diagnostyka EEG stanu aktywacji mózgu w treningu sportowym: meta-analiza / Brain-computer interface and diagnostics EEG activation state of the brain in sport training: meta-analysis  Monika Nawrocka
 • Jakość życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych uczestniczących w programie rehabilitacji poszpi-talnej / Quality of life of patients after cardiac surgery participating in the rehabilitation program    
  Barbara Cieślik, Krzysztof Wronecki, Joanna Szczepańska-Gieracha, Halina Podbielska
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty inżynierii biomedycznej / Economic and social aspects of Bio-medical Engineering
  Sukces i czynniki sukcesu w projektach badawczych w obszarze nauk biomedycznych i nauk o zdrowiu / Success and critical factors of success in research projects in the domain of biomedical and health sciences  
  Kazimierz Frączkowski, Ewa Marchwicka, Dorota Kuchta, Paweł Rola, Katarzyna Walecka-Jankowska, Agnieszka Skomra

oraz

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej / Bulletin of the Polish Society of Bio-medical Engineering
  • Specjalna sesja laureatów Konkursów PTIB (IX i X edycji) na najlepszą pracę magisterską z dziedziny inżynierii biomedycznej obronionych w latach 2015–2016   Krzysztof Jakub Pałko
  • Dwudziesta jubileuszowa Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej     Krzysztof Jakub Pałko
  • 44th Annual Congress of the European Society for Artificial Organs and 7th Congress of the International Federation for Artificial Organs  
   Anna Ciechanowska

 

Pełny dostęp do artykułów w bazie artykułów pod adresem:

http://inzynieria-biomedyczna.com/

Osoby, które chcą być informowane o kolejnych wydaniach zapraszamy do zapisania się do newslettera

NEWSLETTER