a w nim artykuły:

  • Udział ektoiny w tworzeniu ochronnych struktur wodnych wokół biomolekuł (Zofia Dzierżewicz, Radosław Balwierz, Beata Sarecka-Hujar, Agata Jasińska-Balwierz, Barbara Dolińska)
  • Wpływ nanocząsteczek srebra na ścieralność szkliwa ludzkich zębów (Karolina Marcinowicz, Katarzyna Arkusz)
  • Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym ( Adam Walkowiak, Artur Lorens, Anita Obrycka, Marek Polak, Tomasz Wiśniewski, Aleksandra Kowalczuk, Henryk Skarżyński)
  • Model of medical robot with a novel structure of kinematical chain for tumor operation (Grzegorz Ilewicz)
  • Linear buckling of medical robot tool for soft tissue surgery (Grzegorz Ilewicz, Zbigniew Nawrat)
  • Zastosowanie obrazowania autofluorescencyjnego w diagnostyce chorób jelita grubego ‒ aktualny stan wiedzy (Natalia Strzelczyk, Sebastian Kwiatek, Wojciech Latos, Aleksander Sieroń, Agata Stanek)
  • Identyfikacja i analiza zagrożeń – ryzyka i niepewności w zarządzaniu projektami informatycznymi ochrony zdrowia w Polsce (Kazimierz Frączkowski)
  • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej

Więcej tu >>>