a w nim artykuły:

  • Analiza kompleksowości sygnału pulsu rogówki u osób zdrowych, chorych na jaskrę i z podejrzeniem jaskry (Patryk M. Ząbkiewicz, Michał M. Placek, Monika E. Danielewska)
  • Projektowanie i badania wytrzymałościowe protezy kończyny górnej (Sławomir Grycuk)
    Influence of exercises in an open and a closed kinematic chain on proprioception of an elbow joint / Wpływ ćwiczeń w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym na propriocepcję stawu łokciowego (Szymon Wyszyński, Sylwia Stiler)
  • The effect of whole-body cryotherapy on the lipid profile and blood glucose concentration in older women / Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na profil lipidowy i stężenie glukozy we krwi u kobiet w starszym wieku (Anna Misiorek, Aleksandra Kulis, Jacek Głodzik, Krzysztof Wrześniewski, Anna Marchewka)
  • Poznawcza reprezentacja schorzenia a funkcjonowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca / Cognitive representation of an illness and functioning of patients with coronary disease (Michał Ziarko, Aleksandra Parobkiewicz, Roch Jasielski)
  • Mobilne aplikacje medyczne: zastosowania, ograniczenia i uwarunkowania dalszego rozwoju / Medical mobile applications: use, limitations, and conditions of future growth (Józef Kozak, Adrian Goral, Mateusz Danioł)
  • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej

Więcej na >>>