Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
Prof. n tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska
Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Z-ca Red. Naczelnego / Co-Editor
Prof. dr hab. Wiesław Stręk
Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences in Wrocław

Sekretarz Redakcji / Editorial Secretary
Dr inż. Katarzyna Wysocka-Król

Członek Redakcji/ Editorial Office Member
Mgr inż. Joanna Pucińska

Sekretarz Redakcji ds. wydań elektronicznych / Editorial Secretary for electronic version
Dr Jacek Doskocz