Up

IB-vol.17-nr3_2011-Kwolek-Wpyw_dawki_terapeutycznej_na_.._.pdf

IB-vol.17-nr3_2011-Kwolek-Wpyw_dawki_terapeutycznej_na_.._.pdf
File Size:
1.38 MB

Wpływ dawki terapeutycznej na skuteczność laseroterapii nisko- i wysokoenergetycznej (HILT) / The influence of the therapeutic dose on the efficacy of the low and High Intensity Laser Therapy (HILT).

Autorzy: Andrzej Kwolek, Jolanta Zwolińska, Aneta Weres

Streszczenie
Celem pracy jest porównanie skuteczności różnych form i metod laseroterapii na podstawie przeglądu literatury. Uwzględniono opublikowane w latach 2003−2011 prace badawcze skatalogowane w medycznych bazach danych Pub- Med, Embase, Cochrane oraz liczne pozycje piśmiennictwa anglojęzycznego i polskiego z przedmiotowej tematyki. Dane wskazują na szerokie możliwości zastosowania laseroterapii, zarówno jako samodzielnej metody, jak również metody skojarzonej. Zauważalna jest jednak niewielka liczba badań naukowych o wysokiej jakości metodologicznej, a tylko właściwie zaplanowane i rzetelnie realizowane badania naukowe mają istotne znaczenie dla podejmowania ważnych decyzji terapeutycznych w praktyce klinicznej.

Słowa kluczowe: niskoenergetyczna terapia laserowa, wysokoenergetyczna terapia laserowa, dawka terapeutyczna.

 
 
 
Powered by Phoca Download