Up

IB-vol.17-nr3_2011-Ptak-Wplyw_kinesiology_tapingna.pdf

IB-vol.17-nr3_2011-Ptak-Wplyw_kinesiology_tapingna.pdf
File Size:
1.33 MB

Wpływ kinesiology taping na zmianę rozkładu temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha ‒ doniesienie wstępne / The influence of kinesiology taping on the temperature distribution within the rectus abdominis muscle area ‒ preliminary report.

Autorzy: Anna Ptak, Grzegorz Konieczny, Agnieszka Dębiec-Bąk, Natalia Kuciel

Streszczenie
Wstęp: Kinesiology taping to efektywna metoda terapii, która wspomaga procesy samodzielnej regeneracji organizmu. Jest niewiele publikacji na temat tej formy terapii. Celem pracy była ocena wpływu plastra Kinesio Tex na rozkład temperatury okolicy mięśnia prostego brzucha. Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyły 32 kobiety, (średnia wieku 22 lata ± 2,21), BMI<23. Rejestracji termowizyjnej dokonano trzykrotnie (przed aplikacją plastra, zaraz
po aplikacji i w piątej dobie po aplikacji – przed ściągnięciem plastra) zgodnie z procedurą Europejskiego Towarzystwa Termowizyjnego. Zdjęcia rejestrowano w pozycji stojącej, przy odwiedzionych kończynach górnych powyżej kąta 45°. W badaniu zastosowano aplikację mięśniową typu I na mięsień prosty brzucha po obu stronach pępka. Wyniki: Poziom ciepłoty po obu stronach pępka w okolicy plastra był równomierny. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic (p < 0,05) między wynikami we wszystkich trzech badaniach. 

Wnioski: Zastosowanie plastra nie wpływa na zmianę temperatury ciała w okolicy mięśnia prostego brzucha tuż po naklejeniu plastra i w piątej dobie po jego zastosowaniu. Plaster posiada właściwości izolacyjne, co nie pozwala na ocenę rozkładu temperatury w miejscu aplikacji plastra.

Słowa kluczowe: kinesiology taping, termowizja, mięsień prosty brzucha

 
 
 
Powered by Phoca Download