Up

IB-vol.17-nr3_2011-Gawron-Zastosowanie_wideonystagmografii...pdf

IB-vol.17-nr3_2011-Gawron-Zastosowanie_wideonystagmografii...pdf
File Size:
1.41 MB

Zastosowanie wideonystagmografii u chorych po udarze mózgu w tylnym obszarze unaczynienia / Videonystagmography diagnosis of patients with the history of cerebral stroke in the posterior area.

Autorzy:  Wojciech Gawron,  Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Maria Ejma.

Streszczenie
Wideonystagmografia (VNG – videonystagmography) jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce otoneurologicznej. Pacjenci po udarze w obrębie móżdżku i/lub pnia mózgu często skarżą się na zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Nieprawidłowości w obrębie móżdżku, w obszarze tylnego unaczynienia, mogą zaburzać odruchy wzrokowo-okoruchowe i przedsionkowo-okoruchowe. Celem pracy była ocena zaburzeń u pacjentów po udarze w obrębie móżdżku lub pnia mózgu. Materiał i metoda. Badanie VNG wykonano u 11 pacjentów w średnim wieku 59 lat po udarze móżdżku (n = 6) lub pnia mózgu (n = 5). Badania przeprowadzono w okresie od 1 miesiąca do 8 lat po incydencie. Wyniki. We wszystkich przypadkach, przynajmniej jeden z testów, biorąc pod uwagę również próby kaloryczne, był nieprawidłowy. Zaburzenia w obrębie obwodowej części narządu przedsionkowego dotyczyły jedynie pacjentów z ogniskiem zlokalizowanym w móżdżku. Wnioski. Odchylenia w badaniu VNG utrzymują się przez wiele lat po incydencie udaru móżdżku lub pnia mózgu. Osłabienie pobudliwości przedsionka może być indukowane zmianą naczyniopochodną w móżdżku.

Słowa kluczowe: wideonystagmografia, układ równowagi, udar niedokrwienny mózgu

 
 
 
Powered by Phoca Download