Up

95 Czesaw Giemza - Wpyw krioterapii oglnoustrojowej3.pdf

95 Czesaw Giemza - Wpyw krioterapii oglnoustrojowej3.pdf
File Size:
1.02 MB

MEDYCYNA FIZYKALNA / PHYSICAL MEDICINE.

Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2/2011, vol. 17 95 Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na skuteczność zwalczania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa / Influence of the whole-body cryotheraphy on the efficacy of anti-pain treatment in patients suffering from low back pain.
Autorzy: Czesław Giemza, Bożena Ostrowska, Arletta Hawrylak, Katarzyna Barczyk-Pawelec, Dorota Wójtowicz

Streszczenie
W krioterapii ogólnoustrojowej stosuje się skrajnie niskie temperatury, oczekując, iż bodziec ten poprzez ośrodkowy układ nerwowy spowoduje korzystny odruch lub reakcję organizmu, głównie o charakterze leczniczym lub regulacyjnym. Reakcjami zaobserwowanymi i korzystnymi dla ustroju są między innymi: ustąpienie dolegliwości bólowych, masywne i odruchowe przekrwienie powłok oraz kończyn, które powoduje ich ogrzanie po okresie chłodzenia, efekt przeciwobrzękowy, zmniejszający nadmierne napięcie mięśni i wzrost ich siły, a także poprawa nastroju. Celem badań była ocena wpływu zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa usprawnianych metodą DBC. Badaniami objęto 100 osób (47 kobiet i 53 mężczyzn). U 59 osób prowadzono ćwiczenia metodą DBC po zabiegu w kriokomorze, a 41 osób poddano terapii DBC z wyłączeniem zabiegów w kriokomorze. Wyniki badań wykazały wysoką skuteczność stosowania metody DBC w usprawnianiu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Wykazano również, że zbyt krótkie stosowanie zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej nie przynosi poprawy w usprawnianiu tych dolegliwości.

Słowa kluczowe: krioterapia ogólnoustrojowa, dolegliwości bólowe
dolnego odcinka kręgosłupa, metoda DBC

 
 
 
Powered by Phoca Download