Up

99 Magorzata ukowicz - Wpyw laseroterapii wysokoenergetycznej.pdf

99 Magorzata ukowicz - Wpyw laseroterapii wysokoenergetycznej.pdf
File Size:
1.35 MB

Wpływ laseroterapii wysokoenergetycznej na proces zrostu kostnego / The influence of High Intensity Laser Therapy on bone regeneration.
Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Justyna Szymańska, Agnieszka Skopowska, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska-Mendyk, Katarzyna Buszko 

Streszczenie

Wstęp. Laseroterapia wysokoenergetyczna HILT (High Intensity Laser Therapy) jest nowoczesną metodą fizykalną stosowaną w leczniu schodzeń mięśniowo-szkieletowych. Energie świetlna znacznie przyspiesza metabolizm komórkowy i stymuluje procesy regeneracji naczyń, włókien nerwowych, tkanki łącznej, co jest szczególnie pożądane w procesie gojenia się złamań  Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu laseroterapii wysokoenergetycznej HILT na procesy regeneracji kości po złamaniu oraz ocena jej skuteczności w leczeniu dolegliwości bólowych spowodowanych urazem.  Materiał i medoty badaniu poddano 22-osobową gurpe pacjentów ze złamaniami w okolicy nadgarstka. Okolicę złamania naświetlana laserem o parametrach długość fali λ = 880 nm, moc P=1500mW, gęstość energii ED=4 J/cm².Przed i po serii 10 zabiegów HILT pac entom pobrano krew w celu oznaczenia markerów obrotu kostnego: osteokalcyny (OC marker kościotworzenia) i markera resorpcji kości, C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (CTx). Dodatkowo oceniono wpływ terapii HILT na dolegliwości bólowe, za pomocą skali VAS ( Visual Analogue Scale) oraz zmodifikowanego kwestionariusza Leitinena. 

Wyniki i wnioski. Wyniki badań wskazują stężenia wskaźników metabolizmu kostnego nie potwierdziły wpływu terapii na procesy obrotu kostnego wykazując jednocześnie że we wczesnym okresie po złamaniu nie odnotowuje sie odstępstw od normy


Słowa kluczowe: HILT, laseroterapia wysokoenergetyczna, zrost kostny, markety obrotu kostnego

 
 
 
Powered by Phoca Download