Up

104 Maria Soroko - Termografia w badaniach koczyn.pdf

104 Maria Soroko - Termografia w badaniach koczyn.pdf
File Size:
1.60 MB

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA / BIOMEDICAL ENGINEERING.

Termografia w badaniach kończyn koni sportowych / Thermographic diagnosis of sport horses’ limbs.

Autor: Maria Soroko

 

Streszczenie
Analiza termograficzna może być przydatna w przewidywaniu wystąpienia kulawizny u koni sportowych. Zaletą tej diagnostyki jest możliwość diagnozowania stanu podklinicznego urazu przed wystąpieniem widocznych oznak klinicznych kulawizny. Głównym celem pracy była próba określenia przydatności termografii do monitorowania zdrowia kończyn koni. Zbadano 14 koni wyścigowych rasy szlachetna półkrew (sp) oraz 14 koni rasy arabskiej (oo). Badaniu poddano dolne partie kończyn, które monitorowano raz w tygodniu przez 6 tygodni. Porównywano różnice temperatur symetrycznych odcinków dolnej partii kończyn. Wyniki pomiarów analizowano za pomocą testu T-studenta. W badaniach wykazano, że 24 konie nie miały oznak kontuzji i kulawizny. Termogramy wykazały symetryczność rozkładu temperatur w dolnych partiach kończyn. Pozostałe 4 konie wykazały zwiększone ukrwienie w dolnej partii kończyn, któ- re było prawdopodobnie związane z przeciążeniem lub z dawnymi kontuzjami. Wykazano, że termografia może być przydatna do pomiarów rozkładu temperatur w dolnej partii kończyny koni poddanych intensywnemu treningowi oraz w wykrywaniu i przewidywaniu potencjalnego stanu patologicznego lub przeciążeń dolnej partii kończyny.

Słowa kluczowe: termografia, konie, kulawizna, dolne partie kończyn

 
 
 
Powered by Phoca Download