Up

111 Mirosawa Stelengowska - Zasady wprowadzania wyrobw.pdf

111 Mirosawa Stelengowska - Zasady wprowadzania wyrobw.pdf
File Size:
1.01 MB

Zasady wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu i dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w świetle nowej ustawy o wyrobach medycznych The rules of introducing medical devices into marketing and distribution in Poland concerning the new law on medical devices

AutorzyL Mirosława Stelengowska, Tadeusz Młynarczyk

Streszczenie Celem pracy była analiza regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych i ich wprowadzania do obrotu i do używania w związku z wejściem nowej Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Dokument ten wdraża unijne dyrektywy w zakresie obowiązków wytwórców, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz zasad ich klasyfikacji i oceny zgodności z wymaganiami. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień, jakie wprowadza ustawa, co w znacznym stopniu powinno ułatwić wytwórcom i importerom poruszanie się w przedmiotowej materii. Słowa kluczowe: wyrób medyczny, ocena działania, badania kliniczne.

 
 
 
Powered by Phoca Download