Up

140 Sawomir Jeka - Zjawisko generowania fal harmonicznych.pdf

140 Sawomir Jeka - Zjawisko generowania fal harmonicznych.pdf
File Size:
1.19 MB

Zjawisko generowania fal harmonicznych oraz jego wykorzystanie praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej ultrasonografii The phenomenon of generation of harmonic waves and its practical use with particular reference to modern ultrasonography

Autorzy: Sławomir Jeka, Elżbieta Sokólska, Marta Dura, Paweł Żuchowski

 Streszczenie Od wielu lat z postępem w dziedzinie fizyki związany jest postęp w naukach przyrodniczych. Jednym ze zjawisk, które odgrywa coraz większą rolę w naukach przyrodniczych, jest zjawisko generacji drugiej harmonicznej w ośrodkach anizotropowych. Możliwość uzyskania fali o podwojonej częstotliwości w stosunku do fali podstawowej pozwoliło na prowadzenie badań, wcześniej trudnych bądź niemożliwych do przeprowadzenia. Dzięki wyższej jakości obrazu badania ultrasonograficzne stały się bardziej czułe i są powszechnie wykorzystywane, m.in. w kardiologii, radiologii, chirurgii, reumatologii czy diagnostyce onkologicznej. Ultrasonografia staje się niezwykle cenioną metodą obrazowania obok rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Ze względu na jej dostępność wiązane są z nią duże nadzieje na przyszłość.

Słowa kluczowe: ultrasonografia, generacja drugiej harmonicznej, obrazowanie harmoniczne, spektroskopia fluorescencyjna, reumatoidalne zapalenie stawów

 
 
 
Powered by Phoca Download