Up

144 Grzegorz Bliniuk - Technologie komputerowo interpretowalnych.pdf

144 Grzegorz Bliniuk - Technologie komputerowo interpretowalnych.pdf
File Size:
1.57 MB

Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych - przykłady zastosowań Computer interpretable clinical paths technologies – exemplary applications.

Autorzy: Grzegorz Bliźniuk, Wiesław Tomaszewski, Andrzej Czamara, Andrzej Ameljańczyk, Wojciech Widuchowski

Streszczenie W artykule omówiono wybrane rezultaty projektu naukowego POIG.01.03.01-00-145/08 „Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia” Wnioskodawcą i wykonawcą instytucjonalnym projektu był Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednocześnie, z uwagi na rozpoczęcie przez autorów niniejszego artykułu nowego projektu badawczego pt. „Próba opracowania modelu diagnostyki i rehabilitacji schorzeń i obra- żeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatyczno-technicznych” (tytuł roboczy), przedstawiono aktualne możliwości badawcze z wykorzystaniem ścieżek klinicznych w tym obszarze medycyny. Zaproponowano kierunki dalszych badań, jak również potencjalne możliwości wykorzystania wyników w praktyce klinicznej.

Słowa kluczowe: ścieżki kliniczne, węzły decyzyjne, komputerowy system wspomagania decyzji medycznych (KSWDM)

 
 
 
Powered by Phoca Download