Up

212-214_ok.pdf

212-214_ok.pdf
File Size:
131.18 kB

Wpływ kąpieli wirowej kończyn górnych na zmianę czucia dotyku The influence of the hydro-massage on the sense of touch in the upper extremities.

Autorzy: Aneta Demidaś, Barbara Ratajczak, Agnieszka Pisula-Lewandowska

Streszczenie

W pracy oceniano wpływ zabiegów miejscowej kąpieli wirowej na zmianę poziomu czucia dotyku ręki. W badaniach wzięło udział 15 osób – studentów Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-cławiu. U wszystkich zastosowano zabieg miejscowej kąpieli wirowej. W celu sprawdzenia wrażliwości dotykowej użyto estezjometru JVP Domes, który mierzy powierzchniową wraż- liwość dotykową opuszków palców, języka i ust. W tym przypadku poziom czucia dotyku mierzono na opuszkach palców kończyny górnej dominującej, poddanej zabiegowi kąpieli wirowej. Badania przeprowadzono trzy razy: przed kąpielą wirową, bezpośrednio po i 15 minut od zakończenia zabiegu. Stwierdzono zmianę wrażliwości dotykowej po zabiegu miejscowej kąpieli wirowej.

Słowa kluczowe: masaż wirowy, badanie czucia dotyku

 
 
 
Powered by Phoca Download