Up

219-221_ok.pdf

219-221_ok.pdf
File Size:
302.32 kB

Trening z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy u dziecka z diplegią po użyciu toksyny botulinowej – studium przypadku Driven gait orthosis locomotor training in a child with diplegia after botulin toxin injection.

Autorzy: Ewelina Żak, Jacek Durmała, Grzegorz Sobota, Anna Głowacka

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest porównanie efektów leczniczych z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy oraz toksyny botulinowej u dziecka z diplegią. Materiał i metody. Przeprowadzono 4-tygodniowy trening na bieżni ruchomej z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy u pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym. Na miesiąc przed planowaną terapią chodu pacjentowi wprowadzono dodatkowe leczenie z zastosowaniem toksyny botulinowej (BTX-A), obustronnie w mięsień brzuchaty łydki. Oceniano wybrane parametry chodu (prędkość, dystans) oraz zdolność do wykonywania zadań złożonych przed i po terapii, z wykorzystaniem testów funkcjonalnych chodu (6-minutowy, 10-metrowy test marszowy chodu, Get Up& Go oraz Tinetti test) jako narzędzi pomiarowych. Uzyskane wyniki przed i po terapii porównywano między sobą. Wyniki. Zaobserwowano wzrost prędkości chodu na podstawie 10-metrowego testu marszowego oraz pokonanego dystansu w teście 6-minutowym marszowym chodu. Wnioski. Trening chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortozy poprawia zdolność pacjenta do pokonywania dłuższych dystansów oraz zmniejsza obciążenie terapeuty w porównaniu z tradycyjną terapią chodu.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, ortoza, trening lokomotoryczny

 
 
 
Powered by Phoca Download