Up

245-253_ok.pdf

245-253_ok.pdf
File Size:
593.61 kB

Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej – wyzwania i szanse rozwoju Computer-aided diagnosis based on medical imaging – challenges and development perspectives.

Autor: Artur Przelaskowski

Streszczenie

W pracy przedstawiono problem komputerowego wspomagania diagnozy CAD (computer-aided diagnosis), wyjaśniono pojęcia i definicje, przedstawiono rozwój koncepcji wspomagania oraz najnowsze trendy i wizje przyszłości. Problem błędów w diagnostyce obrazowej istnieje od kilkudziesięciu lat. Stale udoskonalane technologie obrazowania, postęp w doświadczeniach i formach obiektywizacji wiedzy radiologicznej, gwałtowny rozwoju metod sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, a także prowadzone od lat próby komputerowego wspomagania procesu interpretacji wyników badań nie przynoszą spodziewanych efektów poprawy skuteczności diagnozy. Niewątpliwym osiągnięciom w niektórych obszarach zastosowań towarzyszą istotne ograniczenia. Wskazano istotne elementy procesu doskonalenia koncepcji wspomagania, realne sukcesy, ale i wątpliwości dotyczące dalszego rozwoju. Zwrócono wreszcie uwagę na kluczowe warunki, od spełnienia których zależy szansa znacznego ograniczenia liczby błędów diagnostycznych.

Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie diagnozy, diagnostyka obrazowa, błędy diagnostyczne

 
 
 
Powered by Phoca Download