Up

276-279_ok.pdf

276-279_ok.pdf
File Size:
355.22 kB

Metody ilościowej oceny rozpoznawania ludzi na podstawie termogramów Quantitative methods of people recognition on the basis of thermograms.

Autorzy: Grzegorz Owczarek , Robert Strąkowski , Maria Więcek 

Streszczenie

W artykule zaprezentowano algorytm pozwalający na ilo- ściową ocenę ludzi znajdujących się na zarejestrowanym obrazie, wykonanym kamerą termowizyjną. Zadaniem opracowanych modułów programowych jest wyselekcjonowanie parametrów obrazu o właściwościach dyskryminacyjnych, pozwalających wykryć człowieka. Poddano analizie: parametry statystyczne I rzędu liczone na podstawie histogramu jasności, parametry statystyczne II rzędu wyznaczone na podstawie macierzy zdarzeń wyliczonej dla czterech kierunków i trzech wielkości sąsiedztwa, parametry wyznaczone na podstawie macierzy gradientu dla maski 3 x 3 i 5 x 5, macierzy długości ciągów (run length) oraz na podstawie transformacji falkowej. Za pomocą współczynnika Fishera dokonano wyboru najlepszych parametrów charakteryzujących analizowane obrazy (o największej zdolności dyskryminacyjnej). W ten sposób wybrane cechy zostały wykorzystane do klasyfikacji termogramów za pomocą sztucznej sieci neuronowej ANN (artificial neural network).

Słowa kluczowe: termografia, analiza obrazów

 
 
 
Powered by Phoca Download