Up

315_318.pdf

315_318.pdf
File Size:
515.35 kB

Dynamika zmian temperatury ciała u kobiet pod wpływem krioterapii ogólnoustrojowej. Doniesienie wstępne Dynamics of body temperature changes in women due to the whole-body cryotherapy. Preliminary communication.

Autorzy: Krzysztof A. Sobiech , Anna Skrzek , Agnieszka Dębiec-Bąk , Katarzyna Gruszka , Małgorzata Socha , Wiesława Jonak

Streszczenie

Od 1989 r. prowadzone są w ośrodku wrocławskim badania nad zastosowaniem temperatur kriogenicznych w rehabilitacji i odnowie biologicznej. W obecnej pracy analizowano zmiany zachodzące w różnych obszarach ciała w czasie 10-dniowej kuracji. Grupę badawczą stanowiły kobiety w wieku ok. 55 lat, skierowane na zabiegi krioterapii (kriostymulacji) ogólnoustrojowej. Na podstawie badań antropometrycznych określono dwie grupy badanych; grupę A o normalnej masie ciała oraz grupę B z nadwagą (BMI – body mass index) i otyłością (WHR – waist to hip ratio). Termowizyjna analiza temperatury poszczególnych obszarów ciała przed i bezpośrednio po zabiegu wykazała zależność pomię- dzy składem ciała a zmianami temperatur w kolejnych dniach zabiegowych. Przedstawione wyniki są badaniami wstępnymi i stanowią fragment badań dotyczących dynamiki zmian rozkładu temperatury w zabiegach krioterapeutycznych.

Słowa kluczowe: badania termowizyjne, krioterapia ogólnoustrojowa, skład ciała 

 
 
 
Powered by Phoca Download