Up

340_343.pdf

340_343.pdf
File Size:
436.42 kB

Ocena skuteczności laseroterapii niskoenergetycznej i fonoforezy w leczeniu objawów ostrogi piętowej The evaluation of the efficacy of low level laser therapy and phonophoresis in calcanean spur symptoms treatment.

Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Magdalena Weber-Rajek, Katarzyna Ciechanowska, Anna Włodarkiewicz

Streszczenie

Wstęp. Etiopatogeneza powstawania ostrogi piętowej nie jest do końca poznana. Za jedną z przyczyn uważa się przewlekły stan zapalny w okolicy kości piętowej, powstały w wyniku stałego drażnienia okolicznych struktur poprzez ucisk. Jeżeli stan zapalny trwa długo, w okolicy pięty tworzy się dziobiasta narośl kostna, tzw. ostroga. Najczęściej stan zapalny dotyka więzadeł stopy (rozcięgna podeszwowego). Leczenie ostrogi piętowej ma na celu zlikwidowanie stanu zapalnego w otaczających tkankach. W tym celu stosuje się metody zachowawcze: wkładki odciążające piętę, miejscowe maści przeciwzapalne lub leki o takim samym działaniu oraz preparaty sterydowe wstrzykiwane w chore miejsce (środki przeciwzapalne i znieczulające), a także metody fizykalne. Materiał i metoda. Materiał badań stanowili pacjenci Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego PULS w Wałczu, u których w trakcie badania lekarskiego oraz na podstawie zdjęcia RTG stwierdzono ostrogę piętową o różnym stopniu bolesności. Pacjentów podzielono na dwie grupy: pierwsza (23 chorych) została poddana zabiegom laseroterapii niskoenergetycznej (830 nm, 300 mW, 4-6 J/cm2 , technika kontaktowa z uciskiem), druga (33 chorych) zabiegom fonoforezy (0,8 MHz, 0,8-1 W/cm2 , technika dynamiczna). Pacjenci oceniali rodzaj bólu, a także nasilenie dolegliwości bólowych według skali VAS oraz zmodyfikowanego kwestionariusza Leitinena. Wyniki. Z badań wynika, że zarówno laseroterapia niskoenergetyczna, jak i fonoforeza są skutecznymi metodami fizykalnymi w leczeniu dolegliwości bólowych spowodowanych ostrogą piętową. Średni stopień odczuwania bólu u pacjentów po zabiegach laseroterapii zmniejszyła się o 2, natomiast po zabiegach fonoforezy o 2,4. Po wykonaniu pełnej serii zabiegów w grupie pacjentów poddawanych zabiegom laseroterapii i fonoforezy zaobserwowano, że ból nocny i spoczynkowy został zniesiony u wszystkich badanych. W obu grupach zmniejszyły się także dolegliwości bólowe podczas chodzenia. Wnioski. Analiza danych wykazała, że natężenie i częstotliwość występowania bólu uległy zmniejszeniu. Obie formy terapii są skuteczne w dolegliwościach bólowych związanych z ostrogą piętową, jednak większa skuteczność w walce z dolegliwościami bólowymi została odnotowana w grupie pacjentów poddawanych zabiegom fonoforezy.

Słowa kluczowe: ostroga piętowa, laseroterapia niskoenergetyczna

 
 
 
Powered by Phoca Download