Up

346_347.pdf

346_347.pdf
File Size:
108.18 kB

Częstość występowania typów postawy ciała chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym Frequency of the occurrence of the body posture types among boys and girls at young school age.

Autorzy: Krystyna Chromik , Anna Rohan-Fugiel , Dominik Śliwa , Jarosław Fugiel

Streszczenie

Celem pracy są ocena kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej oraz częstości występowania poszczególnych typów sylwetki ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym. Badania zostały przeprowadzone w latach 1997-2001 wśród dzieci zamieszkujących duże i małe miasta oraz tereny wiejskie. Zbadano 16,765 dzieci, w tym 8302 chłopców i 8463 dziewcząt. Do oceny postawy wykorzystano nieinwazyjne urządzenie pomiarowe posturometr-S. Na podstawie zgromadzonych wyników stwierdzono, że ilość postaw nieprawidłowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym wzrasta wraz z wiekiem badanych. Postawy nieprawidłowe występują częściej w grupach dziewcząt niż chłopców.

Słowa kluczowe: typy postawy ciała, badania przesiewowe, posturmetr-S

 
 
 
Powered by Phoca Download