Up

349_351.pdf

349_351.pdf
File Size:
569.25 kB

Próba obiektywnej oceny efektów masażu klasycznego podudzi – opis trzech przypadków The attempt of objective evaluation of the lower leg classical massage effects – three cases report.

Kamila Pilok , Jakub Taradaj , Tomasz Halski , Kamil Kręcijasz , Robert Dymarek , Kuba Ptaszkowski , Joanna Resel , Lucyna Słupska

Streszczenie

Masaż klasyczny należy do często stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych. W literaturze można znaleźć wiele doniesień na temat terapeutycznych efektów masażu, zarówno na poziomie miejscowym (lokalnym), jak i ogólnoustrojowym (globalnym). Korzystne oddziaływanie wykazano również w sferze psychiki pacjenta. Jednak wiele efektów ma charakter subiektywny, co znacznie utrudnia wiarygodną ocenę kliniczną w procesie leczenia. W pracy dokonano analizy efektów masażu na podstawie pomiarów fizjologicznych wybranych parametrów, badań elektromiograficznych i termograficznych.

Słowa kluczowe: masaż klasyczny, wskaźnik kostka-ramię, termografia, elektromiografia (EMG)

 
 
 
Powered by Phoca Download