Up

362_364.pdf

362_364.pdf
File Size:
428.31 kB

Ocena przydatności reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu stanu hemodynamicznego pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lewej komory Evaluation of impedance rheocardiography suitability in hemodynamic monitoring of patients with serious left ventricle injury.

Autorzy: Brygida Przywara-Chowaniec  , Lech Poloński  , Maciej Gawlikowski  , Tadeusz Pustelny  , Justyna Nowak-Gawlikowska 

Streszczenie

Reokardiografia impedancyjna, będąca nieinwazyjną metodą oceny stanu hemodynamicznego pacjenta, zdobywa w ostatnich latach uznanie jako cenne uzupełnienie badań echokardiogra - ficznych i monitorowania inwazyjnego. W prezentowanej pracy porównano wartości wybranych parametrów hemodynamicznych monitorowanych metodą reokardiografii z referencyjną metodą termodylucji. Badania przeprowadzono w czasie wstępnej diagno - styki przed zabiegiem transplantacji serca w grupie 22 chorych, hospitalizowanych z powodu niewydolności krążenia w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej.

Słowa kluczowe: reografia impedancyjna, reokardiografia, monito - rowanie hemodynamiczne

 
 
 
Powered by Phoca Download