Up

366_368.pdf

366_368.pdf
File Size:
3.36 MB

Nowoczesne rozwiązania monitorowania pacjenta w praktyce klinicznej.

Nowoczesna medycyna wprowadza określone procedury i standar - dy postępowania, w zależności od mierzalnych dających się monito - rować parametrów życiowych pacjentów. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza w stanach nagłego pogorszenia zdrowia – u pacjentów zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego, jak również w stanach załamania stanu zdrowia w trakcie terapii pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem okresu pooperacyjnego. Celem pracy jest przybliżenie obecnie dostępnych rozwiązań monitorowania pa - cjenta i ich wykorzystania w praktyce klinicznej.

 
 
 
Powered by Phoca Download