Up

369_372.pdf

369_372.pdf
File Size:
126.75 kB

Biodegradowalne stenty wieńcowe – przegląd Biodegradable coronary stents – overview.

Małgorzata Ilnicka , Magdalena Wawrzyńska , Dariusz Biały

Streszczenie

Wprowadzenie stentów wieńcowych do praktyki klinicznej zrewo - lucjonizowało kardiologię interwencyjną. Postępy technologiczne w tworzeniu nowych biomateriałów, a także leków, które mogą być uwalniane z pokrycia stentu, decydują o pojawieniu się nowych ge - neracji tych implantów. Ważną rolę mogą odegrać materiały bio - degradowalne, które dodatkowo uwalniając leki, poprawiają sku - teczność i bezpieczeństwo stentów. W pracy dokonano przeglądu opublikowanych wyników badań przedklinicznych i klinicznych na temat biodegradowalnych stentów wieńcowych.

Słowa kluczowe: stent, materiały biodegradowalne

 
 
 
Powered by Phoca Download