Up

390_392.pdf

390_392.pdf
File Size:
323.93 kB

Możliwości zastosowania terapii infradźwiękowej w leczeniu zaburzeń snu Possibility of application of infrasound therapy in treatment of sleep disorders.

Autor: Cezary Kasprzak

Streszczenie

W pracy przedstawiono rozważania nad możliwością zastosowa - nia infradźwięków, w celu poprawy jakości snu. Przesłanką do sformułowania i podjęcia wstępnych hipotez są wyniki uzyskane z badań nad wpływem fal akustycznych niskich częstotliwości na zmiany w morfologii sygnału EEG.

Słowakluczowe: sen, infradźwięki, EEG

 
 
 
Powered by Phoca Download