Up

399_403.pdf

399_403.pdf
File Size:
1.49 MB

Metodyka oceny jednoczesnego oddziaływania czynników elektromagnetycznych i biomechanicznych na pracowników obsługujących podwieszane zgrzewarki rezystancyjne Methodology for combined assessment of electromagnetic and biomechanical factors affecting workers operating suspended gun for resistance welding.

Autor: Patryk Zradziński, Danuta Roman-Liu

Streszczenie

Przedstawiono problematykę związaną z jednoczesnym nara - żeniem pracowników obsługujących rezystancyjne zgrzewarki podwieszane na czynniki elektromagnetyczne i biomechaniczne. Omówiono metodykę oceny narażenia na pola elektromagnetycz - ne z wykorzystaniem symulacji numerycznych do analizy wartości gęstości prądu indukowanego oraz obciążenia biomechanicznego kręgosłupa i kończyn górnych, a także ich łącznej oceny w oparciu o wskaźnik łącznego ryzyka R.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, zgrzewarki rezystan - cyjne, symulacje numeryczne, obciążenie układu mięśniowo- -szkieletowego, ocena ryzyka

 
 
 
Powered by Phoca Download