Up

11-13.pdf

11-13.pdf
File Size:
358.50 kB

Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do budowania ukrytych modeli Markowa w analizie danych z mikromacierzy DNA Application of optimization methods for hidden Markov models in analysis of DNA microarrays data.

Autorzy: Patryk Walawender, Łukasz Ćmielowski

Streszczenie

Techniki mikromacierzy DNA umożliwiły pomiar ekspresji genów i obserwowanie zależności między tkankami z różnych próbek. W artykule omówiono zastosowanie algorytmów opartych na ukrytych modelach Markowa (ang. Hidden Markov Models) do analizy danych z mikromacierzy DNA. Zaprezentowane podejście porównano z innymi, opisanymi w podobnych opracowaniach. Zaproponowane algorytmy składają się z dwóch części: odkrywczej i klasyfikacyjnej. Za pomocą zbioru danych treningowych stworzono uniwersalny klasyfikator, którego efektywność i inne parametry będą mierzone za pomocą danych testowych.

Słowa kluczowe: mikromacierze DNA, ukryte modele Markowa, optymalizacja

 
 
 
Powered by Phoca Download