Up

23-26.pdf

23-26.pdf
File Size:
877.93 kB

Analiza termowizyjna zmian temperatury kończyn dolnych pod wpływem drgań ogólnych niskiej częstotliwości Thermovision analysis of temperature changes in lower extremities after exposing to general low frequency vibrations.

Autorzy: Piotr Krzyworzeka, Andrzej Uhryński

Streszczenie

W pracy przedstawiono wpływ drgań niskiej częstotliwości na zmianę temperatury w obrębie kończyn dolnych. Badania odbyły się w lipcu 2006 r. w Krynicy-Zdroju. Eksperyment polegał na przeprowadzeniu 19 dwudziestominutowych treningów z wykorzystaniem drgań ogólnych niskiej częstotliwości (pozycja stojąca), o stałej porze dnia. Przed i po ekspozycji rejestrowano zdjęcia termowizyjne kończyn dolnych. Amplituda drgań niskoczęstotliwościowych wynosiła 4 mm, częstotliwość 3,5 Hz. W eksperymencie uczestniczyło 28 osób. Otrzymane wyniki poddano analizom statystycznym w środowisku Statistica. W analizach statystycznych przyjęto poziom istotności p = 0,05, zastosowano nieparametryczny test Wilcoxona oraz parametryczny test t-studenta dla dwóch grup zmiennych zależnych. Po przeprowadzeniu badań i analiz można stwierdzić, iż po 20 minutach drgań niskiej częstotliwości obserwowane są istotne zmiany temperatur kończyn dolnych.

Słowa kluczowe: drgania niskoczęstotliwościowe, termowizja

 
 
 
Powered by Phoca Download