Up

40-43.pdf

40-43.pdf
File Size:
168.13 kB

Efekt włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespołach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa The effect of association of sonotherapy into kinesitherapy management in case of low back pain.

Autorzy: Małgorzata Łukowicz, Magdalena Weber-Zimmermann, Katarzyna Ciechanowska, Anna Szefer

Streszczenie

Wstęp. Zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa są częstymi dolegliwościami narządu ruchu. Główną ich przyczyną są zmiany przeciążeniowe struktur kręgosłupa, które prowadzą do nadmiernego obciążenia i niewydolności jego elementów. U pacjentów z chorobą przeciążeniową kręgosłupa obserwujemy ból, zwiększone napięcie mięśni, zaburzoną równowagę napięć mięśniowych oraz ograniczenie ruchomości kręgosłupa. Celem pracy była ocena skuteczności włączenia sonoterapii do postępowania kinezyterapeutycznego w zespo- łach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa spowodowanych zmianami przeciążeniowymi. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 40 pacjentów z rozpoznaną chorobą przeciążeniową kręgosłupa w odcinku lędź- wiowym, u których wykluczono objawy korzeniowe, schorzenia stawów biodrowych oraz stawów krzyżowo-biodrowych. Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy: grupa I badawcza to 20 pacjentów, u których zastosowano kinezyterapię poprzedzoną sonoterapią. Grupa II kontrolna to 20 pacjentów, u których zastosowano kinezyterapię. Zabiegi falą ultradźwię- kową o częstotliwości 1 MHz wykonywano przez 10 dni przykręgosłupowo na wysokości L1-L5 po 2 minuty na każdą stronę kręgosłupa. Ćwiczenia w obu grupach opierały się na jednolitym schemacie ćwiczeń stabilizujących kręgosłup, wzmacniających mięśnie wspomagające funkcję podporową i ruchową kręgosłupa oraz polegały na przywracaniu równowagi napięć mięśniowych. Wyniki. Z analizy badań wynika, że intensywność bólu, częstotliwość jego występowania oraz stosowanie leków przeciwbólowych zmniejszyły się w obu grupach, jednakże w grupie, w któ- rej zastosowano sonoterapię, wyniki były znacznie lepsze. Nie zaobserwowano różnic w obu grupach w zakresie sprawności ruchowej, ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz sile mięśni osłabionych i długości mięśni przykurczonych. Wnioski. Sonoterapia zwiększa efektywność przeciwbólową kinezyterapii, natomiast nie wpływa na sprawność ruchową.

Słowa kluczowe: zespół bólowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, sonoterapia, kinezyterapia

 
 
 
Powered by Phoca Download