Up

44-48.pdf

44-48.pdf
File Size:
345.39 kB

Pola elektromagnetyczne w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych ­ aplikatory do terapii zmiennym polem magnetycznym Electromagnetic fields in the vicinity of physicotherapeutic devices ­ applicators for time-varying magnetic field therapy.

Autorzy: Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz, Patryk Zradziński

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano ekspozycję na zmienne pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia do magnetoterapii oraz ocenę oddziaływania tych pól na otoczenie. Na podstawie badań wykonanych przy ponad 60 aplikatorach do terapii polem magnetycznym ustalono, że pola stref ochronnych ekspozycji zawodowej oraz pola, w których mogą powstać zakłócenia pracy implantów medycznych, występują w odległości do 40-70 cm od środka różnych aplikatorów szpulowych o średnicy od 20 cm do 60 cm. Pola, w których mogą powstać zakłócenia urządzeń elektronicznych, wystę- pują w odległości do 200-300 cm od aplikatorów szpulowych. Zasięgi oddziaływania pól wytwarzanych przez innego typu aplikatory są wielokrotnie mniejsze.

Słowa kluczowe: pola elektromagnetyczne, zmienne pola magnetyczne, strefa ochronna 

 
 
 
Powered by Phoca Download