Up

61-62.pdf

61-62.pdf
File Size:
189.12 kB

Trendy w rozwoju nowych biomateriałów dla kardiologii interwencyjnej Trends in the development of new biomaterials for interventional cardiology.

Autorzy: Katarzyna Kowal, Katarzyna Wysocka-Król

Streszczenie

Powikłania związane z chorobą miażdżycową są istotnym problemem kardiologii i kardiochirurgii. W walce z restenozą obiecujące są wyniki stosowania stentów uwalniają- cych leki (DES ­ Drug Eluting Stents) lub stentów biodegradowalnych. Niedawno opublikowane wyniki badań dotyczą też balonów powlekanymi lekami. W przypadku pojawienia się restenozy proponuje się wprowadzenie balonika, w celu zapewnienia kontaktu między tkanką a lekiem, któ- rym powleczony jest balon (DEB ­ Drug Eluting Balloons). Z drugiej strony, coraz więcej funduszy, m.in. unijnych, przeznaczanych jest na rozwijanie technologii wytwarzania nowych biomateriałów. W jednym z takich projektów uczestniczą uczelnie wyższe z Wrocławia oraz firma produkująca stenty ­ Balton.

Słowa kluczowe: biomateriały, stenty

 
 
 
Powered by Phoca Download