Up

66-69.pdf

66-69.pdf
File Size:
285.95 kB

Wykorzystanie biowchłanialnych implantów w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis.

Autorzy: Marzena Chantsoulis, Katarzyna Świątkowska-Wróblewska , Anna Skrzek, Joanna Urbanowska , Dagmara Chamela-Bilińska , Jerzy Zwoliński , Jarosław Sakowski

Streszczenie Wprowadzenie. W pracy przedstawiono własne, wstępne do- świadczenia kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego: operacja z zastosowaniem implantów wchłanialnych wraz z fizjoterapią okołooperacyjną. Materiał i metody. Badaniem objęto 52 pacjentów, u któ- rych wykonano przednią szyjną discektomię ze spondylodezą międzytrzonową z użyciem wchłanialnych implantów polimleczanowych CornerstoneTM HSR wypełnionych BCP (syntetyczny substytut tkanki kostnej ­ fosforan wapnia) i stosowano fizjoterapię okołooperacyjną. Wyniki. Nie stwierdzono powikłań w czasie operacji ani podczas stosowania wczesnej fizjoterapii pooperacyjnej. Wnioski. Wykorzystanie wchłanianych implantów międzytrzonowych CornerstoneTM HSR w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego umożliwia wprowadzenie wczesnej fizjoterapii, która przyczynia się do szybszego usprawniania chorych po leczeniu operacyjnym, może skracać czas hospitalizacji i eliminuje ryzyko powikłań związanych z pobraniem autologicznej kości.

Słowa kluczowe: implant biowchłanialny, spondyloza szyjna, przednia szyjna discektomia, BCP (BiCalPhos ­ syntetyczny substytut tkanki kostnej ­ fosforan wapnia), fizjoterapia

 
 
 
Powered by Phoca Download