Up

v20_n3_a5_Kowal_172-180.pdf

v20_n3_a5_Kowal_172-180.pdf
File Size:
378.61 kB

Zastosowanie ultradźwięków w leczeniu uszkodzeń i odbudowie kości. Przegląd piśmiennictwa / The use of ultrasound in the treatment of defects and rebuilding of bones. Literature review:  172–180.

Autorzy: Mateusz Kowal, Andrzej Pozowski, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Sławomir Jarząb.

STRESZCZENIE
Terapia ultradźwiękowa jest obecnie szeroko dostępna oraz stosowana w fizjoterapii i medycynie sportowej. Pulsacyjne ultradźwięki niskiej częstotliwości LIPUS (ang. low-intesity pulsed ultrasound) nie powodują zmian termicznych. Badania kliniczne, zgodne z medycyną opartą na faktach, potwierdziły możliwość ich zastosowania w procesie zrostu kostnego. Celem pracy jest przegląd obecnego stanu wiedzy na temat LIPUS. Do badań wykorzystano platformę Web of Knowledge. Używanym językiem był język angielski. Jako opcje wyszukiwania zostały użyte różne kombinacje słów kluczowych: LIPUS, bone, soft tissue, healing. Wyszukiwania zostały zawężone do publikacji z ostatnich 10 lat z włączoną lematyzacją. 10 prac zostało ocenionych pod kątem skuteczności randomizacji dla potrzeb medycyny opartej na faktach. Badania, głównie przedkliniczne, dowodzą przydatności stosowania LIPUS w przypadku opóźnionego zrostu kostnego lub jego braku. Jednakże niska wartość metodologiczna badań nad zwierzętami bądź liniami komórkowymi sugeruje potrzebę dalszego kontynuowania prac.
 
Słowa kluczowe: ultradźwięki, gojenie, kość, przegląd literatury.
 
 
 
Powered by Phoca Download