Up

v22_n2_a1_Szuflitowska_47-55.pdf

v22_n2_a1_Szuflitowska_47-55.pdf
File Size:
533.36 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w diagnostyce guzów mózgu / Application of magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of brain tumors (47–55)

Autor: Beata Szuflitowska

 

STRESZCZENIE
Spektroskopia rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Spectroscopy, MRS) jest nieinwazyjną metodą obrazowania, dostarczającą informacje o metabolizmie tkanek mózgowych. Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI) pozwala na określenie anatomicznej lokalizacji nowotworu. MRS bada metabolity w zdrowej tkance mózgowej w porównaniu do tkanki zmienionej nowotworowo. Badanie MRS wykonuje się za pomocą tego samego skanera, jak konwencjonalne badanie rezonansem magnetycznym (wartość indukcji magnetycznej B nie mniej niż 1,5 T). Częstotliwość odpowiadająca określonemu metabolitowi mierzona jest w jednostkach nazywanych częściami na milion (ppm) i obrazowana na wykresie w postaci pików o różnych wysokościach. Spektroskopia MR jest bezpieczną metodą diagnostyczną. Fuzja MRS z konwencjonalnym badaniem MRI przyczynia się do poprawy diagnozowania różnicowego przedoperacyjnych guzów mózgu.

 

Słowa kluczowe: obrazowanie rezonansem magnetycznym, guz mózgowia, przesunięcie chemiczne

 
 
 
Powered by Phoca Download