Up

v22_n2_a3_Stiler_63-70.pdf

v22_n2_a3_Stiler_63-70.pdf
File Size:
372.45 kB

Medycyna fizykalna / Physical medicine

 

Porównanie pomiaru zakresu ruchu mierzonego za pomocą autorskiej aplikacji moblinej oraz goniometru tradycyjnego / Comparision of the measurement of the range of motion by using an own mobile application and traditional goniometer (63–70)

Autorzy: Sylwia Stiler, Szymon Wyszyński, Joanna Piotrkowicz, Piotr Federowicz

 

STRESZCZENIE
Najbardziej powszechnym urządzeniem stosowanym do pomiarów kątów zakresów ruchów ciała jest goniometr. Celem pracy było porównanie pomiarów zakresu ruchu w stawach za pomocą klasycznego goniometru i autorskiej teleinformatycznej aplikacji na smartfon − Goniometr v.1.0. Badaniom poddanych zostało 50 osób w przedziale wiekowym od 16 do 32 lat (średnia 25,8±4,5). Wykonano pomiary zakresu ruchu w stawie ramiennym przy użyciu goniometru tradycyjnego oraz aplikacji mobilnej. Średni zakres zgięcia stawu ramiennego mierzony goniometrem tradycyjnym wynosił 175,06°±3,38°, natomiast za pomocą aplikacji Goniometr v.1.0  177,82°±1,77°. Średni zakres wyprostu stawu ramiennego mierzonego goniometrem wynosił 46,86°±4,95°. Natomiast w przypadku aplikacji Goniometr v.1.0 − 44,36°±1,78°. Wyniki pomiarów za pomocą tradycyjnego goniometru charakteryzowały się wyższym odchyleniem standardowym niż wyniki pomiarów przy użyciu aplikacji Goniometr v.1.0.

 

Słowa kluczowe: antropometria, goniometr, aplikacja, smartfon

 
 
 
Powered by Phoca Download