Up

v22_n2_a5_Mitek_98-102.pdf

v22_n2_a5_Mitek_98-102.pdf
File Size:
347.03 kB

Medycyna spersonalizowana / Personalized medicine

 

Leczenie za pomocą Gamma Knife łagodnych guzów hamartoma – przypadek kliniczny / Gamma Knife treatment of benign harmatoma tumors – case study (98–102)

Autorzy: Anna Mitek, Arkadiusz Lech, Anna Dawidowska

 

STRESZCZENIE
Radiochirurgia stereotaktyczna za pomocą urządzenia Gamma Knife to metoda radioterapii, umożliwiająca dostarczenie zaplanowanej dawki promieniowania do wyznaczonego obszaru w obrębie głowy. W leczeniu wykorzystuje się techniki lokalizacji stereotaktycznej, a dawkę promieniowania dostarcza się najczęściej w jednej frakcji. Urządzenie to posiada 192 źródła kobaltu Co-60. Źródła znajdują się w 8 sektorach, po 24 źródła w każdym sektorze. Podczas leczenia dla każdego sektora można wybrać kolimator o wielkości 16 mm, 8 mm, 4 mm lub pozycję blokowania, czyli wyłączenie sektora. Rozmiar kolimatora określa wielkość wiązki promieniowania gamma. Metodą tą można bezpiecznie i skutecznie leczyć zmiany nowotworowe, naczyniowe i schorzenia czynnościowe. 9 stycznia 2014 roku w Exira Gamma Knife w Katowicach poddano leczeniu 10-letnią dziewczynkę z hamartomą podwzgórza. Napady padaczkowe ustąpiły po około 2 miesiącach oraz poprawiła się jakość życia dziewczynki. Leczenie radiochirurgiczne za pomocą Gamma Knife zmian o typie Hamartoma podwzgórza u dzieci może być bezpieczne i skuteczne.

 

Słowa kluczowe: Gamma Knife, źródła kobaltu Co-60, hamartoma podwzgórza

 
 
 
Powered by Phoca Download