Up

v22_n3_a1_Sieron_105-112.pdf

v22_n3_a1_Sieron_105-112.pdf
File Size:
533.21 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Wpływ pól elektromagnetycznych o częstotliwości sieciowej i radiowej na strukturę jądra szczura / Impact of electromagnetic fields with industrial and radio frequency on structure of rat testis (105–112)

Autorzy: Karolina Sieroń, Aleksandra Kawczyk-Krupka, Grzegorz Cieślar, Aleksander Sieroń, Romuald Wojnicz, Armand Cholewka, Agata Stanek

 

STRESZCZENIE
W pracy poddano ocenie na zwierzęcym modelu eksperymentalnym wpływ długotrwałej ekspozycji na oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości sieciowej, generowanego przez linie przesyłowe prądu zmiennego wysokiego napięcia oraz pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, emitowanego przez systemy telefonii komórkowej, a także łącznego ich oddziaływania na strukturę histologiczną jąder dojrzałych samców szczurów, ocenianą w mikroskopie świetlnym. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta poddane ekspozycji pozorowanej. Po 28-dniowej ekspozycji żadna z badanych form pola elektromagnetycznego nie spowodowała zmian struktury histologicznej jąder, widocznej w mikroskopie świetlnym.

 

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, częstotliwość sieciowa, częstotliwość radiowa, system telefonii komórkowej, linia przesyłowa wysokiego napięcia prądu zmiennego, jądro, samce szczurów

 
 
 
Powered by Phoca Download