Up

v22_n3_a4_Dabrowski_130-137.pdf

v22_n3_a4_Dabrowski_130-137.pdf
File Size:
1.12 MB

Kształtowanie mikrostruktury i odporności na pękanie stopu Ti-6Al-7Nb do zastosowań biomedycznych / The formation of microstructure of and fracture toughness of Ti-6Al-7Nb alloy for biomedical applications (130–137)

Autorzy: Robert Dąbrowski, Jerzy Pacyna, Justyna Kochańczyk

 

STRESZCZENIE
W artykule dokonano oceny odporności na pękanie dwufazowego stopu tytanu w gatunku Ti-6Al-7Nb w warunkach statycznych i dynamicznych. Własność tę oceniono w próbie statycznego trójpunktowego zginania oraz w dynamicznej próbie udarności sposobem Charpy’ego. Odporność na pękanie stopu kształtowano poprzez zmianę mikrostruktury uzyskanej wskutek zastosowania różnych zabiegów obróbki cieplnej. Jako miary odporności na pękanie wyznaczono tzw. współczynnik intensywności naprężeń (KIc) oraz pracę złamania (KV) stopu w stanie przesyconym, tj. po oziębianiu w wodzie z zakresu dwufazowego oraz po starzeniu w wybranym zakresie temperatur. Badania odporności na pękanie w warunkach statycznych stopu (KIc) uzupełniono dokumentacją fraktograficzną przełomów próbek. Przełomy analizowano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego NovaNanoSEM 450. Badania mikrostruktury stopu po obróbce cieplnej wykonano przy użyciu mikroskopu świetlnego Axiovert 200 MAT firmy Zeiss.

 

Słowa kluczowe: mikrostruktura, obróbka cieplna, twardość, odporność na pękanie, stopy tytanu

 
 
 
Powered by Phoca Download