Up

v22_n3_a8_Szust1_160-171.pdf

v22_n3_a8_Szust1_160-171.pdf
File Size:
847.42 kB

Badanie przemieszczeń odłamów kostnych żuchwy po osteosyntezie / Study of displacements in mandibular osteosynthesis (160–171)

Autorzy: Agnieszka Szust, Przemysław Stróżyk

 

STRESZCZENIE
Zabieg obustronnej osteotomii jest przeprowadzany w przypadku nieprawidłowego rozwoju kości żuchwy, w wyniku czego gałąź żuchwy jest zbyt krótka lub zbyt długa. Taka dysfunkcja pociąga za sobą nieprawidłowe działanie całego układu stomatognatycznego. Celem pracy było przeprowadzenie badań doświadczalnych, modelowych, trwałości zespoleń odłamów kostnych żuchwy ludzkiej dla wybranych przypadków obustronnej osteotomii. Na podstawie badań eksperymentalnych zostały przeanalizowane przemieszczenia odłamów kostnych w rejonie zespoleń. W badaniach zostały zastosowane różne typy implantów płytkowych: czterooczkowa otwarta, ośmiooczkowa i dziesięciooczkowa częściowo otwarta, stosowane w zabiegach obustronnej osteotomii gałęzi kości żuchwy. W każdym przypadku zespolenia przeprowadzono badania z zachowaniem jednakowych warunków, w obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym, stosując fizjologiczne wartości sił konieczne do odgryzania i żucia pokarmu. Ocena przemieszczeń odłamów kostnych została przeprowadzona w sposób bezdotykowy, ciągły, za pomocą systemu do cyfrowej korelacji obrazu Q-400.

 

Słowa kluczowe: osteotomia, implant płytkowy, pomiar przemieszczeń

 
 
 
Powered by Phoca Download