Up

v23_n1_a1_Linard_1-12.pdf

v23_n1_a1_Linard_1-12.pdf
File Size:
846.56 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Zmiany rozkładu przestrzennego widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii wywołanych działaniem wybranych czynników fizykochemicznych / Spatial changes of the diffraction patterns of bacterial colonies induces by selected physicochemical factors (1-20)

Autorzy: Mariusz Linard, Igor Buzalewicz, Agnieszka Ulatowska-Jarża

 

STRESZCZENIE
Problemy identyfikacji bakterii oraz zwalczania zakażeń bakteryjnych należą do jednych z najważniejszych zagadnień współczesnej nauki w kontekście przeciwdziałania wzrastającej lekooporności bakterii. Istnieje zatem potrzeba opracowania nowych, szybszych i bardziej powszechnych metod detekcji oraz identyfikacji bakterii, środków i czynników bakteriobójczych, jak również technik pozwalających na charakteryzację efektywności ich działania. W niniejszej publikacji zbadano korelację pomiędzy zmianami rozkładów przestrzennych widm dyfrakcyjnych Fresnela kolonii bakterii wywołanych działaniem wybranych czynników fizykochemicznych: niskiej temperatury, alkoholi oraz promieniowania UV. Przeprowadzona analiza jakościowa oraz ilościowa uzyskanych wyników wykazała bezpośredni związek pomiędzy zmianami rozkładu przestrzennego widm dyfrakcyjnych kolonii a działaniem czynników hamujących rozwój kolonii bakterii. Uzyskane wyniki świadczą
o możliwości wykorzystania analizy widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii do oceny efektywności działania materiałów, środków chemicznych i czynników fizycznych o działaniu antybakteryjnym.

Słowa kluczowe: dyfrakcja światła, widma dyfrakcyjne Fresnela, bakterie, czynniki antybakteryjne

 
 
 
Powered by Phoca Download