Up

v23_n2_a1_Ziabka_75-86.pdf

v23_n2_a1_Ziabka_75-86.pdf
File Size:
775.00 kB

Inżynieria biomedyczna / Biomedical Engineering

 

Badania biologiczne kompozytów polimerowych zawierających nanocząstki srebra / Biological studies of polymer composites containing silver nanoparticles (75–86)

Autorzy: Magdalena Ziąbka, Michał Dziadek, Karol Gryń, Karolina Klesiewicz, Elżbieta Menaszek

 

STRESZCZENIE
Głównym celem pracy jest badanie właściwości biologicznych kompozytów polimerowych otrzymanych  w procesie wytłaczania i wtrysku. Do badań użyto medycznego polietylenu o wysokiej gęstości, HDPE. Jako fazę modyfikującą zastosowano nanocząstki srebra, nAg. Właściwości biologiczne materiałów zostały ocenione  w wyniku testu cytotoksyczności, żywotności/proliferacji komórek oraz testu działania przeciwbakteryjnego.  Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że materiały kompozytowe zawierające nanocząstki srebra nie wykazują działania cytotoksycznego wobec komórek osteoblastycznych i fibroblastów ludzkich. Dodatek nanosrebra nie powoduje działania przeciwbakteryjnego zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych. Zwiększanie ilości użytego modyfikatora nie zwiększa działania przeciwbakteryjnego. Komórki osiadłe na próbkach kontrolnych, polimerowych i kompozytowych miały prawidłowy, wrzecionowaty kształt. Zasiedlały ich powierzchnie w dużych ilościach, w sposób równomierny. Zaobserwowano wzrost ilości komórek na powierzchni próbek wraz z zawartością nanocząstek srebra, co związane jest ze wzrostem chropowatości powierzchni.
 
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, nanocząstki srebra, cytotoksyczność, działanie przeciwbakteryjne

 
 
 
Powered by Phoca Download