Up

v23_n2_a7_Gajek_133-146.pdf

v23_n2_a7_Gajek_133-146.pdf
File Size:
341.83 kB

Strategie odżywcze komórek nowotworowych – przegląd wybranych typów nowotworów z uwzględnieniem zmian w poziomie i wzorze ekspresji transporterów glukozy / Nutritional strategies of tumor cells – review of selected cancer types involving changes of expression level and pattern of glucose (133–146)

Autorzy: Kornelia Gajek, Benita Wiatrak, Aleksandra Ślęzak, Marek Ussowicz

 

STRESZCZENIE
Zaburzona równowaga pomiędzy proliferacją a dojrzewaniem i różnicowaniem komórek nowotworowych powoduje szybki wzrost guza, prowadząc do zwiększenia zapotrzebowania na składniki odżywcze, m.in. glukozę i tlen. Pierwszą odpowiedzią komórek nowotworowych na niewystarczającą ilość składników odżywczych jest zmiana metabolizmu na beztlenowy (efekt Warburga). Glukoza niezbędna do przeprowadzenia tego procesu dostarczana jest za pomocą transporterów – najczęściej białek GLUT1 i SGLT1. Zmiana poziomu i wzoru ekspresji transporterów glukozy w komórkach nowotworowych w porównaniu z komórkami odpowiednich tkanek prawidłowych świadczy o adaptacji, do której doszło w obrębie guza. Dotychczasowe badania pozwoliły ustalić, w których rodzajach nowotworów dochodzi do zmian w ekspresji białek GLUT1 i SGLT1 oraz pokazały, że zmiany te mogą mieć bezpośredni związek z zaawansowaniem choroby i rokowaniem dla pacjentów. Niniejsza praca ma charakter przeglądowy i stanowi zestawienie zmian w poziomie ekspresji transporterów glukozy w niektórych typach nowotworów. Określenie poziomu ekspresji tych białek w komórkach nowotworowych może mieć kluczowe znaczenie dla spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej.
 
Słowa kluczowe: GLUT1, SGLT1, hipoksja, komórki nowotworowe, transport glukozy

 
 
 
Powered by Phoca Download