Up

v23_n3_a6_Cieslik_200-214.pdf

v23_n3_a6_Cieslik_200-214.pdf
File Size:
644.95 kB

Jakość życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych uczestniczących w programie rehabilitacji poszpi-talnej / Quality of life of patients after cardiac surgery participating in the rehabilitation program (200–214)

Autorzy: Barbara Cieślik, Krzysztof Wronecki, Joanna Szczepańska-Gieracha, Halina Podbielska

 

STRESZCZENIE
Schorzenia układu sercowo-naczyniowego stanowią główną przyczynę zgonów mężczyzn po 45 roku życia i kobiet po 65 roku życia. Celem pracy była ocena jakości życia (QoL – quality of life) pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych, poddanych poszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej. Do badań zakwalifikowano 64 osoby (48 mężczyzn i 16 kobiet), w wieku od 40 do 82 lat. Badane osoby zostały podzielone na dwie grupy: Grupa A – pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym, 36 osób (56,25% badanych) oraz grupa B – pacjenci po zabiegach kardiochirurgicznych, przeprowadzonych bez krążenia pozaustrojowego, 28 osób (43,75% badanych). Jakość życia była oceniana przed i po 21-dniowym turnusie wczesnej rehabilitacji kardio-logicznej. Do badania jakości życia zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz ogólny The World Health Organization Quality of Life BREF (WHOQoL-BREF) oraz kwestionariusz MacNew, przeznaczony do oceny QoL w przypadku schorzeń kardiologicznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że udział w rehabilitacji kardio-logicznej poprawia jakość życia pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.

Słowa kluczowe: rehabilitacja kardiologiczna, jakość życia, zastawki serca, pomostowanie aortalno-wieńcowe

 
 
 
Powered by Phoca Download