Up

v23_n3_a7_Fraczkowski_215-222.pdf

v23_n3_a7_Fraczkowski_215-222.pdf
File Size:
375.62 kB

Sukces i czynniki sukcesu w projektach badawczych w obszarze nauk biomedycznych i nauk o zdrowiu / Success and critical factors of success in research projects in the domain of biomedical and health sciences (215−222)

Autorzy: Kazimierz Frączkowski, Ewa Marchwicka, Dorota Kuchta, Paweł Rola, Katarzyna Walecka-Jankowska, Agnieszka Skomra

 

STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak podwyższyć skuteczność wydatkowania środków na badania i rozwój w obszarze nauk biomedycznych i nauk o zdrowiu. Do odpowiedzi na to pytanie będziemy dochodzić poprzez analizę pojęcia sukcesu projektów badawczych w tym obszarze i poprzez identyfikację czynników sukcesu. Przedstawiono aktualny stan wiedzy oraz wyniki własnych badań. Badania własne polegały na przepro-wadzeniu pogłębionych wywiadów z kierownikami projektów w obszarze nauk biomedycznych i nauk o zdrowiu w Polsce i we Francji. Wyniki badań wskazują na potrzebę pilnych zmian, zarówno w zakresie funkcjonowania instytucji realizujących projekty, jak i w zakresie sposobu realizacji projektów oraz mentalności wszystkich interesariuszy projektów.

Słowa kluczowe: sukces projektu, czynniki sukcesu, projekt medyczny

 
 
 
Powered by Phoca Download