Up

v23_n4_a4_Spinczyk_261-269.pdf

v23_n4_a4_Spinczyk_261-269.pdf
File Size:
320.00 kB

Przegląd metod segmentacji i interpretacji stosowanych w analizie obrazów mikroskopowych / Review of segmentation and interpretation methods used in microscopic images analysis(261–269)

Autorzy: Dominik Spinczyk, Łucja Kowalewska

 

STRESZCZENIE
Rozwój technik mikroskopowych przestrzennego obrazowania wymaga udoskonalania metod przetwarzania, wizualizacji oraz interpretacji analizowanych struktur biologicznych. W artykule przedstawiono krótki przegląd technik mikroskopowych wykorzystywanych do trójwymiarowych rekonstrukcji oraz typowe etapy przetwarzania obrazów mikroskopowych: redukcja szumów, segmentacja, detekcja i mapowanie makro połączeń, uśrednianie i klasyfikacja oraz walidacja. Szczególny nacisk położono na przegląd metod segmentacji z podziałem na wykorzystywane klasy metod. Przedstawiono również powszechnie stosowane ilościowe kryteria jakości segmentacji. Dokonano zwięzłego przeglądu narzędzi wspomagających segmentację obrazów mikroskopowych z opisem popularnych narzędzi komercyjnych oraz klasy open source.

Słowa kluczowe: segmentacja, tomografia elektronowa, modele przestrzenne

 
 
 
Powered by Phoca Download