Up

v23_n4_a6_Wyszynski_278-284.pdf

v23_n4_a6_Wyszynski_278-284.pdf
File Size:
332.27 kB
Features

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;"> Wpływ masażu klasycznego oraz suchego igłowania na temperaturę mięśnia trójgłowego łydki mierzoną za pomoca pirometru / Effect of classical message and dry needling on the temperature of triceps muscle of calf measured using pyrometer (278–284)</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"> Autorzy: Szymon Wyszyński, Sylwia Stiler </span></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">STRESZCZENIE</span><br /><span style="font-size: 12pt;">Jedną z najstarszych oraz najpopularniejszych form terapii jest masaż. Polega on na sprężystym odkształcaniu tkanek, co daje możliwość świadomej korekcji rozkładu sił mechanicznych w organizmie. Celem pracy była ocena wpływu masażu oraz suchego igłowania na temperaturę mięśnia trójgłowego łydki mierzoną za pomocą pirometru. Badaniom poddano 44 pacjentów w wieku 33,7 ± 4,3 lat. U każdego badanego dokonano pomiaru temperatury  w pięciu ściśle określonych punktach. Następnie badanych podzielono na dwie grupy. W grupie 1 wykonano masaż klasyczny mięśnia trójgłowego łydki, natomiast w grupie 2 – suchą igłoterapię mięśnia trójgłowego łydki. Następnie u każdego badanego dokonano ponownie pomiaru temperatury. Otrzymane wyniki umieszczono  w bazie danych i poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica. W grupie 1 średnia temperatura przed terapią dla punktu A wynosiła 35,50 ± 0,30 °C, natomiast po terapii 36,88 ± 0,78 °C. Zaobserwowano różnice na poziomie istotności statystycznej (p = 0). Średnia temperatura przed terapią dla punktu A  w grupie 2 wynosi 35,42 ± 0,22 °C natomiast po terapii 36,64 ± 0,60 °C. Zastosowane zabiegi mają wpływ na podniesienie temperatury w obrębie mięśnia trójgłowego łydki. <br /> <br />Słowa kluczowe: masaż klasyczny, suche igłowanie, mięsień trójgłowy łydki, pomiar temperatury pirometrem </span></p>

 
 
 
Powered by Phoca Download