Up

v23_n4_a7_Fraczkowski_285-302.pdf

v23_n4_a7_Fraczkowski_285-302.pdf
File Size:
940.08 kB

Zarządzanie procesem telerehabilitacji chorych po udarze mózgu z wykorzystaniem gier komputerowych / Managing of telerehabilitaion process in patients after stroke with the use of computer games (285–302)

Autorzy: Kazimierz Frączkowski, Justyna Witkowska, Grzegorz Ślązak

 

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono prototyp systemu teleinformatycznego do rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze mózgu. Rehabilitacja pacjentów była prowadzona z wykorzystaniem interaktywnych gier komputerowych, w trakcie których pacjent wykonywał zlecone ćwiczenia rehabilitacyjne, będące elementem scenariusza gry. W trakcie leczenia rodzaj gry oraz jej poziom trudności był dobierany w zależności od stopnia niedowładu poudarowego kończyny górnej oraz predyspozycji pacjenta. W badaniach wzięły udział dwie grupy pacjentów o porównywalnym stopniu i rodzaju skutków poudarowych, jedna z nich rehabilitowana była w sposób tradycyjny a druga eksperymentalna rehabilitowana była z wykorzystaniem systemu FizoGame. W pracy przedstawiono wyniki badań ilościowych, które wskazują na pozytywne efekty zastosowania gier komputerowych w rehabilitacji w porównaniu do procedur konwencjonalnych.

Słowa kluczowe: gry komputerowe w rehabilitacji, gry komputerowe, teleopieka, telemedycyna, telerehabilitacja

 
 
 
Powered by Phoca Download